PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.DOUWE-EGBERTS.CZ

ROZSAH

Tato pravidla pro nakládání s osobními údaji na webových stránkách www.douwe-egberts.cz (dále je "Webové stránky") upravují shromažďování, užívání a další formy zpracování osobních údajů o návštěvnících webových stránek společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 452 45 738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184633 (dále jen "Společnost"). Společnost se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí a zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností nebo organizací. Je ve vašem zájmu, abyste se řádně seznámili s pravidly pro nakládání s osobními údaji na takových webových stránkách, neboť se mohou lišit od těchto Pravidel.

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE INFORMACE?

Osobou odpovědnou za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů na těchto Webových stránkách je Společnost.

PROČ SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Když se rozhodnete se zaregistrovat na Webových stránkách nebo se s námi jinak spojit, požádáme vás o poskytnutí některých vašich osobních údajů, např. o poskytnutí jména, adresy, státu vašeho bydliště a adresy elektronické pošty.

Tyto informace Společnosti umožní:

 • s vámi komunikovat personalizovaným způsobem, např. reagovat na vaše připomínky nebo servisní požadavky nebo, budete-li si to přát, poskytovat informace o našich produktech;
 • spravovat a realizovat vaše objednávky;
 • spravovat váš účet;
 • spravovat vaši účast v soutěžích, na propagačních akcích, průzkumech nebo při využívání určitých webových služeb;
 • provádět průzkum trhu a zlepšovat naše služby.

Rovněž vás můžeme požádat o poskytnutí určitých volitelných informací o tom, jak (po)užíváte naše výrobky, a to formou dotazníku. Tyto informace využijeme při provádění průzkumu trhu a za účelem zlepšení našich produktů a služeb.

Dále zpracováváme technické údaje, např. IP adresu vašeho počítače, název domény a přípojného bodu, datum a čas vaší návštěvy a webové stránky, ze kterých jste se přímo připojili na Webové stránky. Tyto údaje využíváme k měření návštěvnosti, zavedení a vylepšení funkcí Webových stránek a zvýšení jejich užitečnosti. Za tímto účelem rovněž využíváme tzv. "cookies" (viz níže).

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Své osobní údaje s námi můžete sdílet mnoha způsoby, např.:

 • přihlášením se k odběru našeho informačního bulletinu;
 • telefonickou či písemnou komunikací s naším střediskem pro péči o zákazníky;
 • zaregistrováním vašeho produktu (buď online, nebo zasláním vyplněného dotazníku, který je v balení produktu);
 • účastí na propagační akci, v soutěži, online fóru nebo na jiné akci; nebo
 • zakoupením výrobku nebo služby přímo prostřednictvím Webové stránky.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje neprodáme, nepronajmeme ani jinak neposkytneme třetím osobám s níže uvedenými výjimkami.

Společnost je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s třetími osobami, které jsou poskytovatelem služeb nebo zprostředkovatelem určitých zpracovatelských činností a činí tak jménem Společnosti. Společnost vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem chránili.

Pokud se v souvislosti s produkty Společnosti zaregistrujete u jiné společnosti, užití vašich registračních údajů ze strany takové společnosti se bude řídit jejími pravidly pro nakládání s osobními údaji. Pokud se v souvislosti s produkty jiné společnosti zaregistrujete u Společnosti, užití vašich registračních údajů se bude řídit těmito Pravidly.

Může se stát, že Společnost prodá svůj podnik nebo jeho část jiné společnosti. Součástí takového převodu vlastnictví může být i převod vašich osobních údajů na nového vlastníka.

Vaše osobní údaje dále zpřístupníme, pokud k tomu budeme povinni ze zákona, za účelem odhalování podvodů, v případě řešení sporů nebo vždy, když bude existovat jiný legitimní důvod, který za daných okolností převáží zájem na ochraně vašich osobních údajů, např. bezpečnost našeho podnikání a bezpečí našich pracovníků.

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

Rádi bychom vám posílali informace o našich výrobcích, které vás mohou zajímat, a to např. elektronickou poštou, standardní poštou příp. jiným komunikačním kanálem, avšak pouze pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas.

Od zasílání informací o našich výrobcích se budete mít možnost kdykoliv odhlásit, a to jedním z následujících způsobů:

 • kliknutím na možnost odhlášení v zápatí zpráv elektronické pošty;
 • přihlášením do vašeho profilu online a změnou komunikačních preferencí.

Vezměte laskavě na vědomí, že pokud se odhlásíte od zasílání informací o našich výrobcích, můžete ještě v důsledku zpracování vaší žádosti o odhlášení a výrobním plánům dostat informace, které jsou již připravovány.

JAK VAŠE INFORMACE CHRÁNÍME?

Vaše osobní údaje chráníme nejrůznějšími bezpečnostními opatřeními, např. bezpečnými registračními formuláři, kryptováním údajů a omezením přístupu k vašim osobním údajům.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vezměte laskavě na vědomí, že podnikatelské jednotky odpovědné za prodej a marketing značkových výrobků Jacobs®, Tassimo®, Carte Noire®, atd. jsou součástí uskupeníJacobs Douwe Egberts (dále jen "JDE"). V důsledku toho může dojít k předání vašich osobních údajů v rámci tohoto uskupení pro účely reklamní a marketingové. Společnost přijala odpovídající bezpečnostní opatření, aby zajistila důvěrnost vašich osobních údajů. Udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely reklamní a marketingové Společností při registraci vyjadřujete i souhlas s předáváním těchto vašich osobních údajů jiným společnostem z uskupení JDE.

SOUBORY "COOKIES"

Pokud si nepřejete dostávat soubory "cookies", konzultujte soubor s nápovědou ve vašem internetovém prohlížeči a zjistěte tam, jak buď blokovat všechny soubory "cookies" nebo jak dostat varování před tím, než se uloží do vašeho počítače. Měli byste však vědět, že blokování souborů "cookies" může omezit vaši schopnost využívat plně všech funkcí těchto Webových stránek.

DĚTI

Tyto Webové stránky nejsou určeny dětem. Děti nesmějí poskytovat osobní údaje Společnosti, pokud k tomu nemají písemný souhlas jednoho rodiče nebo zákonného opatrovníka, který si přečetl tato Pravidla.

ZMĚNY PRAVIDEL

Tato Pravidla můžeme průběžně měnit, a proto doporučujeme, abyste je průběžně kontrolovali. Naposledy byla změněna dne 2.7. 2015.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Své dotazy a připomínky ohledně ochrany osobních údajů nám laskavě zasílejte na adresu privacy@jdecoffee.com. Dále můžete kdykoliv požádat o zpřístupnění vašich osobních údajů a jejich opravu a/nebo vymazání, pokud jsou nesprávné nebo pro uvedené účely nerelevantní. Za tímto účelem nás kontaktujte na privacy@jdecoffee.com s uvedením vašeho jména, společnosti a adresy.Poslední verze: 2. 7. 2015

TEST >